Mer eko i skolan är en guide i tre delar som på ett inspirerande sätt kan öka kunskaper och medvetande om matens betydelse hos elever och vuxna i skolans värld.

Intresset för att få in mer ekologiska och även närproducerade livsmedel i skolrestaurangerna ökar.

Vad finns det för möjligheter att påverka upphandlingen? Kan man beställa grönsaker och kött från bönder och producenter i närheten? Kommer upphandlingen att överklagas om man ställer miljökrav?

Missuppfattningar och rädsla för att göra fel är ett stort hinder när det gäller att upphandla ekologiska livsmedel eller andra produkter som uppfyller miljöhänsyn och andra krav för ökad hållbarhet.

Det finns också en vanföreställning hos många om att offentlig upphandling bara handlar om lägsta pris och inte om kvalitet. Det är fel. Offentlig upphandling handlar om rätt kvalitet till rätt pris.

Här behövs mer kunskap om vad som gäller!

Maten engagerar de flesta av oss på ett eller annat sätt. Matens många värden - smak, lukt, synintryck, hälsa, kvalitet, matlagning och sociala mötespunkter - förtjänar därför starkare plats i undervisningen i alla skolämnen.

Hur får man då barnen att äta mer grönsaker och att tycka om ny mat och hur kan skolrestaurangen få nöjda matgäster som äter upp sin mat med god aptit? De flesta tycker också att maten smakar bättre när de vet var den kommer ifrån och att produktionen är skonsam mot djur och natur.

För maten påverkar - och påverkas av - miljön hela vägen från odling, djuruppfödning och transporter till de cirka 30 % som slängs i soporna.

God och näringsriktig mat både i skolan och i hemmet ökar elevernas hälsa och stärker deras prestationer.

Materialet är framtaget för KRAV med stöd från Jordbruksverket.

Idéer, texter och genomförande:

Eva Källander, Eva Wiman, Inger Källander, Lars Hällbom och Ola Björnestedt

Illustrationer och layout: Marta Coronel

Hemsida: Hannes Mannerheim

info@merekoiskolan.se