Ekofakta

Är ekologisk mat bättre för klimatet? Vad är GMO? Hur går det till att odla jordgubbar ekologiskt? Och vad får ekomaten innehålla för tillsatser?

Det här är några vanliga frågor som dyker upp när den ekologiskt producerade maten diskuteras.

Ekofakta är ett kunskapsmaterial som kortfattat och enkelt beskriver den ekologiska produktionen.I korta texter beskrivs hur de vanligaste livsmedlen framställs ekologiskt, dels den ekologiska produktionens påverkan på miljö, hälsa och djurvälfärd.

När man ska övergå till mer ekologisk mat är det viktigt att veta varför. Kunskap ökar engagemanget och viljan att delta i den omställningen.

Materialet är avsett att vara ett stöd i arbetet, såväl för läraren som för alla som arbetar i och kring det offentliga köket.