Eko i klassrummet

Eko i Klassrummet ger lärare och elever från förskola till årskurs 6, förslag på hur man på ett roligt och engagerande sätt kan lära sig mer om maten, hälsan och miljön med hjälp av samtliga skolämnen i och utanför klassrummet.

De 30 förslagen har alla en egen vinkling på miljö-, djur och hälsofrågan i ett nära lokalt eller brett globalt perspektiv där eleven lär sig nya saker, producerar något eget och får upplevelser för alla sinnen. De bör anpassas till ålder, kapacitet, tid och andra resurser.

En del är svåra, andra lättare och de är mer eller mindre tidskrävande. Det finns tillräckligt många för något ska kunna passa alla.

Hur Du tacklar uppgifterna bestämmer Du tillsammans med Dina elever och kanske också med elevernas föräldrar och skolkökspersonalen.

Ju fler som är delaktiga desto större effekt får uppgiften.