Alla dessa märken

Mål

Eleven ska: Känna igen de vanligaste märkena på mat.

Syfte

Att få en ökad kunskap om olika sorters märkning av produkter. Vad står de för och varför har vi dem? Hur kan de hjälpa oss som konsumenter?

Så här kan man göra:

Förberedelser

Samla på dig alla olika sorters märkningar du kan tänka ut; krav, Falken, Svanen, rättvisemärkt, nyckelhål osv. Skriv antingen ut märkena på nätet eller ta med dig produkter med olika märkningar.

Samtala kring de olika märkningarna, vilka känner ni igen och vad står de olika för. Varför har vi märkning av det här slaget? Samtala också om andra symboler ni känner igen. Vad gör att vi känner igen dem? Vad är en bra symbol/märkning? Vilka färger är vanliga? Varför det tror ni? Kan man lita på att märket håller vad det lovar?

Genomförande

  • Fördela några olika märkningar gruppvis. Be eleverna ta reda på så mycket som möjligt om just sin märkning. Ofta finns det bra presentationer om man söker på nätet.
  • om det finns en affär i närheten och eleverna är stora nog, kan gruppen gå till affären och söka efter produkter med sin märkning. Hur många hittar de? Vilka typer av produkter är det? Har butiken någon information för sina konsumenter om märkena?
  • Vad saknas för märkningar tycker ni? Gör egna fantasimärkningar. Prata igen om komplementfärger och symbolspråk.

Redovisning

Alla grupper sammanställer ett faktablad om sin märkning och en tydlig symbol. Kanske gör ni en märkesbok som alla får ett varsitt exemplar av. Tillsammans kan ni göra ett diagram över hur många olika produkter ni hittade i affären. Vad kan ni dra för slutsatser av detta?

Om eleverna arbetat med en egen kokbok kan faktabladen bli ett avsnitt i den.

Utvärdera

Tips!

Information i ord och bild om märkning finns bl.a på Naturskyddsforeningens länk Grön Guide.