Banankontakt

Mål

Eleven ska: Ha kunskap om vår mat­ konsumtions påverkan på människor och miljö i andra länder.

Syfte

Att känna igen en bananplanta och veta var den odlas. Att känna till hur nyttiga bana­ ner är. Att förstå hur vi som konsumenter av bananer påverkar både odlaren och miljön där bananen odlas. Att veta skillnaden i hur vanliga bananer och ekologiskt och rättvise­märkta bananer odlade, samt hur de märks.

Så här kan man göra:

Förberedelser

Ta med bananer till skolan, både konventionellt odlade och ekologiska (som gärna även är rättvisemärkta).

Ta med en karta och bilder på banan­ odling.

Genomförande

  • Skiva bananerna och lägg dem i två skålar. Gör en öppen smaktest. Vad smakar de? Vilken sort är godast?
  • Vad vet eleverna om bananer och banan­ odling? Hur odlas de? Är det nyttigt att äta bananer? Gör en tankekarta.
  • Titta på kartan var bananer odlas: Vilket klimat? Vilka länder? Äter man bananer där?
  • Forska om hur bananer odlas. Försök få fram svar på frågan varför det finns eko­ logisk odling av bananer. Gör detsamma med rättvisemärkta bananer (www.natur­skyddsföreningen.se).

Redovisning

Skriv och rita en ”Bananrapport” och berätta om det du vet om ekologiska och vanliga bananer.

Avsluta med en ny smaktest. Blev det någon skillnad i smakupplevelsen? Om ja – Varför?

Utvärdera

Tips!

Läs om ekologisk bananodling i Ekofakta eller på Naturskyddsföreningens hemsida: Jakten på den fullkomliga bananen. Titta på film om hur bananer odlas på Krav:s hemsida. Ha lite kul under arbetet: Lyssna på Trazan och Banarnes underfundiga samtal
i djungelkojan och lyssna på låten Banan­kontakt!

Eller läs Lennart Hellsings fina Banan­boken (som också går att sjunga tillsammans med Fred Åkerström och Gösta Linderholm)