Besök en ekobonde

Mål

Eleven ska: Göra ett studiebesök på en ekologisk gård och träffa en bonde.

Syfte

Att förstå varifrån maten kommer och vem som gör den. Att förstå hur en gård fungerar och vad bondens jobb är. Att bli insatt i året på gården. Att lära sig hur husdjuren lever. Att lära sig de vanligaste grödorna och förstå hur de odlas. Att veta vilken mat blir det av de olika grödorna och djuren.

Så här kan man göra:

Förberedelser

Boka ett besök med en ekologisk bonde. Kontakta Krav för att hitta en lämplig gård med djurhållning.

Samtala i klassrummet om gården: Vad tror eleverna om gården, vad kommer de att få se? Vad vet de om lantbruk? Gör en tankekarta för att kartlägga kunskaperna. Gör intervjufrågor till bonden. Låt också eleverna välja något som de vill specialstudera: traktor och maskiner, djuren, bonden själv…

Genomförande

Besök gården. Be bonden berätta om både odling och djuren, året på gården osv. Eleverna intervjuar med sina förberedda (och nya) frågor.

Efter besöket: samtala om besöket och upplevelserna. Fick vi svar på frågorna? Fyll på och ändra i tankekartan.

  • Vad betyder det att gården är ekologisk?
  • Hur kan man se det på matvaror som kommer därifrån?
  • Varför är det bra med ekologisk odling och djurhållning?
  • Är det något som är dåligt med ekologisk odling och djurhållning?


Fundera på: Serveras någon ekologisk mat på skolan? Äter eleverna något ekologiskt hemma?

Redovisning

Skriv och rita eller måla något från gårdsbesöket, särskilt om det eleven bestämde sig för att specialstudera. Skicka ett tackbrev till bonden.

Utvärdera

Tips!

Som uppföljning och förstärkning till att förstå hur en ekologisk gård fungerar kan eleverna arbeta med det interaktiva materialet Ekoskolan som ligger på KRAVs hemsida. Ekoskolan finns i två svårighetsgrader och är roliga och lätta för eleverna att ta sig fram i på egen hand.