En hönas dagbok

Mål

Eleven ska: Kunna bondgårdens djur. Kunna presentera ett eller flera djur.

Syfte

Att förstå och kunna beskriva ett husdjurs behov och beteende genom att studera det. Att veta vilken nytta vi människor har av djuret. Att veta hur djuret påverkar miljön.

Så här kan man göra:

Förberedelser

Gå igenom tillsammans vilka djur som kan finnas på en bondgård. Samtala om hur olika djuren är och att de därför har olika behov.

Se till att det finns anpassat material för eleverna om djuren. Om möjligt besök en gård och studera ett djur livs levande!

Genomförande

Låt eleverna välja ett djur i taget och forska om djuret, var och en enligt sin kapacitet. Ta till exempel reda på: Hur bor djuret? Vad heter djurets mamma, pappa och barn? Vad tycker djuret om att äta? Kan man få mat ifrån djuret? Vad i så fall? Finns det något an­ nat man kan få av djuret? Gör djuret annan nytta än att ge produkter? Vad behöver djuret för att må bra? Hur kan man veta om djuret mår bra? Vad är speciellt med djur som lever ekologiskt? Annat som eleven är nyfiken på. Se Ekofakta.

Redovisning

  • Gör en dagbok åt djuret med de nya kun­skaperna och en hel del fantasi. Illustrera.
  • Gör en affisch som beskriver djurets liv i text och bild.
  • Gör ett bildspel på datorn.
  • Filma
  • Visa och berätta för varandra!

Utvärdera

Tips!

Högläsning i klassrummet: Min ko vill ha roligt av Astrid Lindgren och Kristina Forslund. En kos dagbok av Beppe Wolgers.