Gör svinn till vinn

Mål

Att minska svinnet av skolmaten samt skapa skolans egen återvinningsstation.

Syfte

Att få kunskap och medvetenhet om sopor och svinn hur sopberg påverkar naturen och resursanvändningen. Att skapa delaktighet och medvetenhet om vår egen roll. Att hitta lösningar för mindre matsvinn och återvinning.

Så här kan man göra:

Förberedelser

Ta kontakt med din kommuns ansvariga för sopor och återvinning och informera dig om hur skolornas avfall hanteras. Förbered kökspersonalen på uppgiften. Ta med en påse osorterade sopor till klassrummet.

Genomförande

 • Sortera den tillsammans i olika materialkategorier. Identifiera högarna och diskutera innehållet. Vilka är materialen? Vilka material kan naturen själv ta hand om? Vilka material behöver tas hand på annat sätt? Vad händer om dessa ändå hamnar i naturen? Är det någon av högarna som innehåller material som skulle kunna användas igen? Vad kan det bli då? Hur gör ni med soporna därhemma?
 • Vad blir det för sopor i skolan? Vad gör vi med dem? Har vi någon sortering och återvinning? Om ja, hur fungerar den och vad sorterar vi i för ”högar”? Om nej, hur skulle vi själva kunna börja sortera?
 • Vad kan de hjälpa till med och vad behöver ni tänka på för att få en fungerande sophantering på skolan?
 • Gör en intervju med måltidspersonalen om matsvinnet. Hur mycket kastas varje dag? Vad kastas det mest av? Vart tar matav­fallet vägen? Om kökspersonalen inte vet, be dem väga köksavfallet en period (t. ex. en vecka). Hur stora är portionerna och hur serveras de?
 • Reflektera över skolans situation och diskutera vad som skulle kunna göras för att minska svinnet. Gör en lista med förslag, gärna tillsammans med skolmatspersonalen:
  Utmana andra klasser i att minska matsvinnet
  För statistik veckovis för att se om svinnet minskar
  Kan avfallet i köket sorteras bättre/annorlunda?
  Vad kan eleverna själva göra och vad bör personalen bidra med?

Redovisning

Själva redovisningen beror ju på vad ni kommer fram till, men dokumentera det ni gör så att ni kan utvärdera och se om förändringarna blivit realitet efter en tid. Skriv t. ex. en insändare i tidningen om ert arbete. Kanske ni kan utmana andra skolor att också minska sitt svinn. Vilken skola vinner?

Utvärdera