Är glada grisar godare?

Mål

Eleven ska: Ha kunskap om grisens liv, behov och naturliga beteende.

Syfte

Att förstå och kunna beskriva ett grisens behov och beteende genom att studera det. Att veta vilken nytta vi människor har av grisen och vilken mat vi får av den. Att veta hur djuret påverka miljön och klimatet. Att förstå skillnaden mellan en ekologisk gris och en som inte är ekologiskt uppfödd.

Så här kan man göra:

Förberedelser

Ta med anpassat material om grisar och gris­ uppfödning samt om ekologisk grishållning. Om möjligt besök en ekologisk lantbrukare som har grisuppfödning. Kontakta t.ex. Krav eller en rådgivare på Länsstyrelsens eller Hushållningssällskapet för att få tips om gård.

Genomförande

Vad vet vi om grisen? Gör en tankekarta. Hur bor den? Vad heter mamma, pappa och barn? Vad äter en gris? Äter den som en ko eller som en människa? Varför? Hur bor grisen? Hur låter den? Vad sysslar grisen med på dagarna och vad är typiskt för grisens beteende?

  • Grisen förser oss med både tjänster (bökar upp jorden, ger gödsel) och mat. Vilken mat får vi från grisen?
  • Grisar påverkar miljön både genom det foder de äter och med sin gödsel. Hur kan man minska miljöpåverkan från grisar? Hur kan man själv påverka klimateffekter genom sitt val av mat?
  • Gör en frågelista för en intervju med en bonde.
  • Besök en ekologisk grisuppfödare. Studera grisarnas beteende. Intervjua bonden med era förberedda frågor – och nya!

Redovisning

Rita och berätta om grisen och grisens liv. Servera ekologisk korv vid en utflykt och prata om vad det innebär att den är eko­ logisk. Smakar den gott? Varför?

Utvärdera

Tips!

Titta gärna på Naturskyddsföreningens film Soja – bönan som förändrar världen som visar hur varmkorv och regnskog hänger ihop.