Matpatrullen

Mål

Eleven ska: Delta och ta ansvar för matsituationen på skolan ur ett hållbart perspektiv.

Syfte

Att skapa delaktighet och kunna påverka sin egen matsituation både vad det gäller innehåll och miljö. Att ta eget ansvar och skapa en god matsituation för alla.

Så här kan man göra:

Genomförande

  • Fundera tillsammans vad som fungerar bra i er matsituation idag och vad som inte fungerar så bra. Alla får egna post­it-lappar där de ska skriva ett påstående i form av ett nyckelord per lapp. Alla presenterar sedan i helklass eller i mindre grupper sina lappar för övriga i gruppen. Sortera efter Bra idag och Förändra. Övningen kan göras även med matpersonalen och med pedagogerna.
  • Titta på det ni vill förändra: vad ni kan på­ verka och förändra själva? Vem tar ansvar för att förmedla förändringar som ni vill se i köket? Finns det ett matråd på skolan så kanske det är rätt forum. Om det inte finns så kanske det är dags att bilda ett?
  • Sätt upp gemensamma mål för de förändringar som föreslås. Gör sedan en plan med åtgärder och för när målen ska nås. Diskutera målen och åtgärderna tillsammans med kökspersonal och föräldrar.
  • Uppgiften kan utökas med att arbeta med ansvarsområden i skolan, allt från att duka, diska osv till att komma med tankar och idéer kring vilken mat man äter på skolan. Kanske blir eleverna medvetna om ekologisk mat och driver på den utvecklingen?
  • Andra ansvarsområden kan vara: elevråds­ representant, olika städområden, dela ut papper, torka tavla, sköta kontakten med städpersonalen, mata fiskarna, sköta mask­ komposten, tömma komposten … osv. Byt ansvarsområde varje eller varannan vecka så får alla elever delta och bidra inom alla områden.

Redovisning

Redovisningen beror på vad ni kommer fram till för förändringsområden. Dokumentera det ni gör så att ni kan utvärdera och se om förändringarna blivit realitet efter en tid. Skriv t ex ett brev till köket och berätta om ert arbete, vad ni ville ändra själva och om hur ni gjort. Utvärdera i matrådet om de för­ ändringar ni önskat har gått att genomföra.

Utvärdera

Tips!

Skolmatens Vänner, ger många goda råd om hur man kan förändra skolmaten och matsalen. I en verktygslåda finns idéer och tips för arbetet med maten i förskolan och skolan och t ex hur man bildar ett matråd.