Mormor – vad åt du som barn?

Mål

Eleven ska: få vara med om en tidsresa med maten som ram.

Syfte

Få ett historiskt perspektiv på vad man åt och hur mat framställdes förr och idag. Använde man samma tillsatser då? Handlade man eko­ logiskt? Eleverna skall också få en upplevelse av ett möte med en annan generation och en förståelse för hur det var när denna person växte upp. Att använda sig av intervjun som teknik för kunskapsinhämtning.

Så här kan man göra:

Förberedelser

Ta med ett foto på någon du känner/­de i en äldre generation. Berätta om personen och hur han/hon levde. Vad du vet om vad de åt och hur de hade det. Samtala kring vilka äldre människor ni känner? Om de ni känner inte finns i livet eller långt borta kanske de som har en nära äldre kan dela med sig av ”sin” eller finns det kanske ett äldreboende i närheten som ni kan besöka? Samtala också kring vad ni vet om hur det var förr och vad ni vet om vad man åt. Kanske gör ni en tankekarta? Vad upptäcker ni att ni inte vet? Vad behöver ni veta mera om?

Genomförande

  • Samla ihop vilka äldre ni kan tänkas träffa. Antingen kan eleverna göra denna uppgift som läxa eller så besöker ni dem under skoldagen. Detta styrs såklart av vilka äldre ni ska träffa och hur gamla eleverna är i gruppen.
  • Förbered frågor tillsammans, kanske skriver någon ner dem direkt på datorn/smart­ board så alla kan se dem med växa fram. Eleverna tar med sig frågorna till sin äldre. Om de inte kan skriva så kan de kan ha en bandspelare med sig eller en kompis som kan filma. (Eller så kanske den intervjuade kan hjälpa till med att skriva)

Redovisning

Beroende av hur man genomfört sin intervju redovisar man. Några kanske berättar om sin upplevelse, någon skriver en text, någon skriver en novell, någon visar sin film…? En idé kanske är att bjuda in de intervjuade till skolan för att få ta del av resonemangen och kanske berätta ännu mera. Vad skiljer sig från idag. Vilka är likheterna?

Utvärdera

Tips!

Högläsning ur Emil i Lönneberga.