Har man skollunch i Ouagadougo?

Mål

Eleven ska: Få en brevvän i ett annat land.

Syfte

Att genom mat och matvanor få ökad förståelse för att det ser olika ut i olika delar av världen. Att få en ökad omvärldskunskap, med en fördjupning i ett särskilt land. Att få en insikt via ett annat barn om livsvillkoren i det aktuella landet och med denna nya kunskap reflektera över hur vi har det här hos oss.

Så här kan man göra:

Förberedelser

Samtala om vad ni åt till lunch idag. Hur var det? Hur är det i andra länder, finns det skol­ lunch där? Samtala om att det ser olika ut i världen vad det gäller mat och mattillgång. Vad vet ni redan och vad vill ni veta mera om? Samla frågeställningar tillsammans an­ tingen på blädderblock eller i ett gemensamt dokument i datorn.

Genomförande

  • Skriv ett brev till en skola, eller en elev i en annan del av världen. Man kan hitta vänner via nätet som ni kan skriva till antingen via e­-post eller vanliga brev.
  • Om barnen inte kan engelska kan ni antingen skriva ett brev tillsammans som du översätter, annars kan eleverna skriva själva och skicka till sina kompisar eller blivande kompisar ute i världen. Använd era gemensamma frågeställningar och be­ rätta exempelvis: Vad äter de till frukost? Har de mat i skolan? Om inte hur gör de? Vilka specialiteter finns i landet? Sorterar de sina sopor? Om inte hur gör de? Annat som ni är nyfikna på.
  • Skicka era brev. Avvakta svaren på era brev. Under tiden kan ni läsa på och lära er om de länder som era kompisar bor i.

Redovisning

Samla ihop era fakta och svaren på era brev. Sammanställ på ett åldersadekvat sätt. Berätta, skriv en presentation, gör en affisch eller en PP. Redovisa för varandra. Vad drar ni för slutsatser? Vilka nya lärdomar har ni fått?

Utvärdera

Tips!

Om ni vill ha en vänskola i något annat land så går det att ordna via olika biståndsorganisationer. Om ni vill göra det ännu enklare för er så finns det sajter där man kan skaffa brevvänskolor i olika delar av världen.