Vi är naturen – ett rollspel

Mål

Eleven ska: Genomföra ett rollspel om ekosystemtjänster.

Syfte

Att förstå vad ett ekosystem är. Att förstå samspel i naturen som ger oss mat, vatten och gör livet på jorden möjligt. Att få insikter som leder till en vilja att värna om naturen och den biologiska mångfalden.

Så här kan man göra:

Förberedelser

Läs på om ekosystemtjänster och bestäm vilka som är möjliga att gestalta i ett rollspel.

Några förslag:
Daggmaskar som äter och bryter ner växtrester gör jorden bördig. De gröna cellerna i gröna växter som fångar solljusets energi och genom fotosyntesen omvandlar det till energi.

Bin, humlor och fjärilar som pollinerar blom­ mor och hjälper växter att bilda frukter och frön – t.ex. äpplen.

Bakterier i knölar på baljväxternas rötter som kan ta upp luftens kväve och göra det till näring till växterna.

Grodor, fåglar och nyttoinsekter som lever av skadeinsekter på våra grödor (t.ex. nyckelpigor som äter bladlöss).

Betande djur i hagarna som håller markerna öppna, gödslar och ökar mångfalden av örter och växter.

Genomförande

  • Prata om dessa företeelser och varför de är viktiga för människans överlevnad på jordklotet. Hur bidrar de till vår matpro­duktion? Vad kan vi göra för att främja dessa tjänster som vi får alldeles gratis från naturen? Vad gör vi idag som hotar och minskar ekosystemtjänsterna?
  • Dela in klassen i grupper som får illustrera en ekosystemtjänst. Diskutera i varje grupp vilka ”organismer” man ska ha med. Hur kan man klä ut sig till daggmask, nyckel­piga eller solstråle? Finns det kläder och tillbehör hemma man kan ta med? Behöver något tillverkas i skolan (slöjd eller bild)?
  • En enkel story behöver tillverkas. Kan eleverna hitta på? Kanske något om att rädda naturen från de hot den utsätts för? Eller hur de olika organismerna och deras samspel blir maträtter på ett bord?

Redovisning

Bjud in föräldrar, syskon, skolpersonal m fl till en föreställning som kan locka till skratt och eftertanke. Avsluta med ett mingel med ekologiska snacks (morotsstavar med dipp, äppelbitar osv) och frukt.

Utvärdera

Tips!

Läs i boken Osynliga Mirakel av Inger Källander, Pärspektiv Förlag.