Rör inte vår fina skog – regnskogen

Mål

Eleven ska: Förstå den tropiska skogens (regnskogens) betydelse för hela jordklotets miljö och klimat.

Syfte

Att veta var i världen det finns tropisk skog. Att veta hur den växer och förstå rikedomen på biologisk mångfald. Att veta varför den tropiska skogen är viktig för människorna på jordklotet. Att känna till hur människor påverkar den tropiska skogen och de största hoten mot den. Att diskutera och komma fram till hur vi här i Sverige kan bidra till att bevara den.

Så här kan man göra:

Förberedelser

Ta med en karta och lokalisera de huvudsak­ liga områdena med tropisk skog på jordklo­tet. Ta med en film, bilder och annat material som kan inspirera och ge kunskaper om den tropiska skogen. Uppmärksamma eleverna på artrikedomen.

Genomförande

  • Titta på en film tillsammans om regn­ skogens växter, djur och människor. Diskutera vad som karaktäriserar skogen och hur människorna lever i den.
  • Forska och samla fakta om regnskogen.
  • Ta reda på vilka produkter vi i Sverige kan köpa som kommer från regnskogen (träsorter, gummi, kaffe och bananer mm). Prata om varför regnskog huggs ned (mineralfyndigheter, ädelträ, foderodling till våra svenska kor och grisar). Resonera om hur vi ska handla dessa produkter utan att förstöra den värdefulla regnskogen.

Redovisning

Måla en tavla, gärna i grupp. En stor härlig, färggrann skog med massor av arter både växter och djur.

Utvärdera

Tips!

Naturskyddsföreningen har mycket fint och pedagogiskt material om tropisk skog/regn­skog. Där finns t.ex. den tankeväckande filmen Soja – bönan som förändrar världen.

Electric Banana Band har gjort en härlig och rolig miljömusikal om regnskogen. Rör inte vår fina skog är en låt som försöker engagera barn att skydda denna värdefulla resurs.