Varför tål inte alla maten?

Mål

Eleven ska: Träffa en expert och lära om matens innehåll som kan vara ett problem för några.

Syfte

Att får kunskap om olika matallergier och vilka konsekvenser detta kan ha för indivi­den.

Så här kan man göra:

Förberedelser

Finns det barn i er skola eller klass som äter specialkost? Vad beror det på? Hur kommer det sig att inte alla kan äta allt? Vad händer i kroppen om man äter det man inte tål? Sam­ tala också om vad en allergi är. Hur är det att inte äta som de flesta gör?

Genomförande

  • Utifrån samtalet om allergier kan ni formulera frågor som handlar om detta. Vad vet ni redan? Vad vill ni veta? Finns det något som ni borde veta? Bjud in skolsköterskan eller en annan expert i frågan och ställ era frågor.
  • Eleverna kan delas upp i grupper som får en matallergi var att ansvara för och bli egen expert på. Om man har elever som har dessa allergier kan de om de vill be­ rätta hur de upplever sin situation och med hjälp kan de berätta om vad de tycker är jobbigt med sin situation. Finns det något som andra behöver tänka på? Vilken slags mat måste allergikern välja bort och vad kan hon/han äta? Kan köket göra saker på ett annat sätt? Kan man laga mat som fungerar för alla oftare än idag?

Redovisning

Alla grupper sammanställer på ett ålders­ adekvat sätt sin nya kunskap. Man kan berätta för varandra, göra informationsblad, affischer, bildspel osv.

Utvärdera