Utbildning och resurspersoner – goda exempel

EkoMatCentrum

informationscentrum för ekologiska produkter, ideell förening: www.ekomatcentrum.se

EkoMatCentrum är ett resurscentrum som sedan drygt 15 år utbildar personal på alla nivåer i kommuner och landsting i hela landet. Det är också ett nätverk för den ekologiska marknaden och dess aktörer, däribland lantbrukare, förädlingsföretag, handel, grossister, restauranger och storkök, kommuner, landsting samt konsumenter

EkoMatCentrum har utbildningar, kurser och föreläsningar för kockar, kokerskor och annan kökspersonal, kostchefer, grossister och lärare samt för politiker och tjänstemän i offentlig sektor. En sådan utbildning är Ekomat – klimatsmart mat i restaurang och storhushåll. Kurspaketet Ekomat är uppbyggt i block som kan väljas varför sig eller kombineras. Om man inte tidigare arbetat med mat och miljö i verksamheten rekommenderas hela kurspaketet för att nå bästa resultat.

EkoMatCentrum tillhandahåller också Ekomatsedeln, ett internetbaserat kostdataprogram: www.ekomatsedeln.se

Kontakt:
EkoMatCentrum
Håven 2
193 41 Sigtuna
info@ekocentrum.info

Kontaktpersoner:

Carin Enfors, tel: 08-582 444 24
Eva Fröman, tel: 08-779 59 29

Hushållningssällskapet

Anna Jiremark och Mats Alfredson

Hushållningssällskapet har utbildningar, kurser och föreläsningar för kostchefer, kökspersonal, för politiker och tjänstemän och för lärare på alla nivåer inom offentlig sektor över hela landet. Hushållningssällskapet har också utbildningar, kurser och föreläsningar för privata företag, livsmedelsbutiker, handeln mfl.

Mats Alfredson, Hushållningssällskapet Väst, är miljökonsult, miljöutbildare och journalist.
Anna Jiremark
, Miljökontakt, är miljökonsult, miljöutbildare och civilingenjör.

De arbetar tillsammans med miljöfrågorna och den ekologiska matens koppling till en hållbar utveckling. De har utbildat grupper inom offentlig sektor och privat näring i snart 20 år.

Pedagogiken bygger på vetenskapliga fakta, goda exempel och organiserad dialog mellan deltagare och mellan deltagare och utbildare. Utbildningarna anpassas efter målgruppen och i dialog med kunden.

Mats och Anna har tagit fram flera utbildningsmaterial som berör kopplingen mellan praktisk handling och hållbar utveckling, bland annat Att agera för en planet ett material som producerades på uppdrag av WWF och som finns gratis att ladda hem från WWF:s hemsida. De har också skrivit studiematerialet och boken Ekovisioner i praktiken med finansiering från Nordiska Ministerrådet.

Mats och Anna driver projekt som ”Ekokompetens för beslutsfattare”, ”Ekoökningar i skola och omsorg” med syfte att öka kunskaperna om den ekologiska matens koppling till en hållbar utveckling i kommunerna och landstingen. Jordbruksverket är huvudfinansiär och målet är att inspirera kommunerna och landstingen till att öka sina inköp av ekologiska livsmedel och samtidigt servera nyttig, smakrik och härlig mat.

Kontakt:
Mats Alfredsson
tel: 0303-23 20 66
tel: 0703-20 58 70
mats.alfredson@hush.se
Anna Jiremark
tel: 031-68 21 95
tel: 0705-68 00 42
jiremark@telia.com
Kansliet på Hushållningssällskapet Väst, tel: 0521-72 55 00

Miljöresurs Linné

www.miljoresurslinne.se

Miljöresurs Linné har mångårig erfarenhet av att sprida kunskap och inspiration kring hållbara livsmedel. De håller utbildningar inom hållbar livsmedelskonsumtion och -produktion – främst för offentliga storhushåll och restauranger, men även för privatpersoner. Skräddarsydda utbildningar kan utformas efter specifika behov.

Organisationer och företag som vill förändras i hållbar riktning anlitar också Miljöresurs Linné; det kan handla om allt från regelrätta kurser till personalaktiviteter, studieresor och utematlagning vid olika event.

Exempel på kurser i Miljöresurs Linnés regi är ”Miljösmart mat – mer än klimatsmart” samt ”Minskad köttkonsumtion i offentliga kök”. Utbildningsdagarna varvar teori med praktisk matlagning tillsammans med en eko-kock.

Miljöresurs Linnés personal är goda pedagoger och har gedigna kunskaper inom miljö, hållbarhet och livsmedel. Några exempel på kursledare är:

Karin Sahlström, miljöpedagog med bakgrund som trädgårdslärare och Jordbruksverkets samordnare för rådgivning till ekologiskt lantbruk. Karin är en mycket uppskattad kursledare inom olika sorters kurser, exempelvis studieresor för att föra samman matlagare och lantbrukare.

Gösta Skoglund, ekopedagog med mångårig erfarenhet som frilansande miljökonsult. Gösta är en engagerande och inspirerande kursledare som brukar vara mycket omtyckt.

Erik Måneld, eko-kock med internationell erfarenhet samt kocken som införde 100% ekologisk och vegetarisk mat på Waldorfskolan i Växjö. Erik är en inspirerande och entusiasmerande kursledare som med stor kunskap visar vägen till det goda vegetariska köket.

Matts Andersson, kock och utbildad restauranglärare med lång yrkeserfarenhet från restaurangkök. Han sitter även med som suppleant i riksstyrelsen för Svenska Kockars Förening.

Maria Unell, verksamhetsledare och doktor i biologi med en bakgrund som miljökonsult.

Förutom att anordna kurser och utbildningar arbetar föreningen även med att utföra uppdrag, utredningar samt anordna konferenser och seminarier. De driver även tävlingen Unga Ekokockar, som pågår över hela Sverige. Unga Ekokockar lockar framtidens matlagare – elever på restauranggymnasier – att laga läckra rätter med en mycket hög andel ekologiska råvaror.

Medlemmar i Miljöresurs Linné är myndigheter, kommuner, länsstyrelser, landsting, organisationer och företag.

Kontakt:
Miljöresurs Linné
Kungsgatan 29
352 33 Växjö
tel: 0470-40073
info@miljoresurslinne.se

Ekocentrum

www.ekocentrum.se

Ekocentrum är ett kunskapsforum för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling och finns för närvarnade (2010) i Göteborg och Malmö. Ekocentrum förvaltar och utvecklar Sveriges största permanenta miljöutställning. Där visas produkter, system, teknik och idéer för en hållbar livsstil. Miljöutbildningar i form av vandrande föreläsningar i utställningen vänder sig till såväl företag, förvaltningar och studerande som allmänheten.

Såväl grundläggande miljöutbildning som fördjupning erbjuds. Bland fördjupningskurserna finns Mat och klimat, Mat, miljö och hälsa samt Inköp och upphandling. Utbildningar kan också skräddarsys efter behov.

Våren 2010 tog Ekocentrum över ett antal projekt som tidigare drivits av emc, Ekologiskt Marknadscentrum. Satsningar på såväl handel och produktion som storkök görs över landet. Nya kursupplägg lanseras hösten 2010. Seminarier, minimässor och frukostar anordnas.

Kontakt i Göteborg:
Stiftelsen Ekocentrum
Aschebergsgatan 44
411 33 Göteborg
tel: 031-705 07 40

Kontakt i Malmö:

Stiftelsen Ekocentrum Syd
Östra Fäladsgatan 46-48, Byggnad 14
212 24 Malmö
tel: 040-29 07 40

Majas Klimatmat

www.majasklimatmat.se

Maja Söderberg är klimatstrateg, författare och lantbrukare som utifrån sina böcker Majas Klimatmat och Sju årstider i Majas kök ger inspirationsföreläsningar, kurser och workshops. Till böckerna finns också en handledning till en studiecirkel där både diskussioner, värderingsövningar, praktisk matlagning och inköp med klimatglasögonen på ingår.

Utbildningen ”Klimatmat i offentliga kök” ger kunskaper och motivation till dem som ska genomföra beslutet samt visar hur man genom att servera klimatmat når målet 25 % ekologisk mat i offentlig sektor med bibehållen budget. Utbildningen handlar om bl a att säsongsanpassa matsedeln, minska på köttet, göra lokala/regionala inköp samt att använda fisk från hållbara bestånd.

Kontakt:
Maja Söderberg
tel: 0735-81 14 22
maja@klimatmat.se

Andra resurspersoner

Gertrud Sonessson,
kostchef i Lunds kommun
tel: 046-35 51 50
e-post: gertrud.sonesson@lund.se

Kristina Samberg,
projektledare för emil i Lunds kommun

Marie Palmqvist,
upphandlare i Malmö
e-post: marie.palmqvist@malmo.se

Helen Löfven,
områdeschef i Malmö Skolrestauranger
e-post: helen.lofven@malmo.se

Mia Kling,
försörjningschef i Örebro läns landsting
tel: 019-602 73 14
e-post: mia.kling@orebroll.se

Sara Jervfors,
kostchef i Södertälje kommun
tel: 08-523 010 00

Daina Måsviken,
ekosamordnare i Huddinge kommun
tel: 08-53536548
tel: 073-3823873
e-post: daina.masviken@huddinge.se

Monika Rolandsson,
måltidsstrateg i Åre kommun
e-post: monika.rolandsson@are.se

Pia Askman,
kostchef i Svedala
tel: 0709-47 81 72
tel: 040-40 81 72
e-post: pia.askman@svedala.se

Linn Hammar,
kostchef i Göteborg
tel: 031-3686003
e-post: linn.hammar@larjedalen.goteborg.se

Monika Ahrås,
kostchef i Ludvika
e-post: monika.ahras@ludvika.se

Ove Gustavsson,
kostchef i Vaggeryd
tel: 0370-67 85 94
e-post: ove.gustavsson@vaggeryd.se

Astrid Stockenberg,
miljöhandläggare Eskilstuna
tel: 016-10 10 45
e-post: astrid.stockenberg@eskilstuna.se

Elisabeth Grahn,
kostchef Borgholm
tel: 0485-880 00
e-post: elisabeth.grahn@borgholm.se

Unni Öhman,
Samordnare Hållbar Utveckling, Ekologisk mat i Borlänge
tel: 0243-746 49

Margaretha af Trolle,
kostchef i Motala
tel: 036-703 36