Miljöstyrningsrådets kriterier

Miljöstyrningsrådet – MSR – är ett bolag som ägs gemensamt av stat och näringsliv genom Miljödepartementet, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting. msr har fått regeringens uppdrag att administrera tre frivilliga system varav ett är msr:s upphandlingskriterier (tidigare eku). Syftet är att stödja företag och offentliga organisationer i deras miljöarbete så att det kan ske på ett strategiskt och kostnadseffektivt sätt.

MSR driver på miljökraven i offentlig upphandling

Miljöstyrningsrådets expertgrupp tar fram drivande kriterier för miljöanpassad upphandling, och bidrar med information och rådgivning inom området. Upphandlingskriterierna består av förslag till miljökrav som kan ställas vid upphandling av exempelvis livsmedel och syftar till att göra det enklare för upphandlare att ställa miljökrav. Kriterierna syftar också till att ge vägledning till de leverantörer som svarar på anbuden eftersom de ger information om vilka miljökrav som kan komma att ställas i större upphandlingar.

Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier är förankrade i en bred intressentkrets och granskade ur ett miljömässigt, juridiskt och praktiskt perspektiv.

Egna kriterier för ekologiska livsmedel

Produktgruppen livsmedel innehåller upphandlingskriterier för ett antal olika undergrupper av livsmedel (kött, mjölk, frukt och grönt osv) och dessutom kriterier för distribution, måltidstjänster och förpackningar samt några faktadokument. De olika produktgrupperna finns på Miljöstyrningsrådets hemsida (www.msr.se).

Inom respektive grupp anges dels obligatoriska generella krav (t. ex. information om ursprung, salmonellafrihet, antibiotikaanvändning), dels två alternativa kriterier: ekologiska produkter respektive s k konventionella produkter.

För de konventionella produkterna finns dessutom kriterier för tre olika ambitionsnivåer:

  • Baskrav; omfattar produkter som uppfyller en basnivå av miljöprestanda.
  • Avancerade krav; omfattar produkter i bästa miljöprestandakvartil (25 procent).
  • Spjutspetskriterier; omfattar produkter i frontlinjen av befintlig miljöanpassning, dvs. bygga på BAT (bästa tillgängliga teknik), exv klimatkrav

Uppdrag att minska miljö­påverkan från livsmedel

MSR har ett specifikt uppdrag för livsmedel och att hjälpa upphandlare att minska miljöpåverkan av mat. På hemsidan finns därför mycket information, goda exempel och verktyg som hjälper till i beslut som ger livsmedel och måltider med begränsad miljöpåverkan, god djurhänsyn samt näringsriktig och välsmakande mat till barn och gamla.

Bra råd från Skolmatens Vänner

Skolmatens Vänner arbetar för att främja maten i skolor och förskolor. Verksamheten bedrivs av Lantbrukarnas Riksförbund, lrf – en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna.

Skolmatens Vänner bevakar skolmatsnyheter och gör undersökningar om vad skolmaten kostar i varje kommun och hur kommunerna styr upp skolmatshanteringen. På sajten www.battreskolmat.nu sprids goda exempel.

Skolmatens Vänners hemsida är full av praktiska tips och råd. Verktygslåda 3 på hemsidan ger bra hjälp och stöd för att komma igång med upphandling som både tar hänsyn till kvalitet och miljöaspekter.